Budowa hal i magazynów – zobacz jakiej użyć stali

Stal konstrukcyjna przeznaczona do budowy hal i magazynów musi wyróżniać się szczególnymi właściwościami ze względu na specyfikę zastosowania. Powinna gwarantować przede wszystkim wysoką odporność na trudne warunki eksploatacyjne, np. zmienne naprężenia czy czynniki atmosferyczne, a także pękanie, zmęczenie, zjawisko korozji, działanie skrajnych temperatur itd.

Specyfika stali konstrukcyjnej

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów stosowanych przy budowie konstrukcji stalowych regulowane są przez obowiązującą w Polsce normę PN-B-06200:2002 "Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe". Dokument ten określa przede wszystkim podział konstrukcji stalowych na trzy klasy. Konstrukcje klasy 3 powinny być wykonane ze stali niestopowej (kat. S235-S275). Klasa 2 wymaga zastosowania stali niestopowej lub niskostopowej (stal S235-S275; stal S355). Konstrukcje 1 klasy obejmują obiekty wykonane ze stali niestopowej i niskostopowej (stal S235-S355) lub ze stali o kategorii wyższej niż S355.

Hale stalowe i magazyny mają różne przeznaczenia i budowane są w różnych systemach, a więc mogą być narażone na różny poziom obciążeń. Z tego też powodu funkcjonuje kilka gatunków stali konstrukcyjnej, spełniających różne wymagania. W każdym przypadku warto zwracać uwagę na niezbędne zaświadczenia jakości czy wyniki badań laboratoryjnych, które są potwierdzeniem konkretnych właściwości materiału. Do wykonywania tego rodzaju konstrukcji nie należy stosować wyrobów, które są nieoznakowane i nie posiadają stosownych potwierdzeń jakości.

Jakimi właściwościami wyróżnia się stal konstrukcyjna?

Właściwości stali konstrukcyjnej można podzielić na właściwości fizyczne i mechaniczne. Do właściwości fizycznych zaliczamy takie parametry jak m.in.:

  • gęstość objętościowa,
  • współczynnik rozszerzalności cieplnej,
  • współczynnik Poissona,
  • współczynnik sprężystości podłużnej.

Do najważniejszych właściwości mechanicznych zaliczamy przede wszystkim:

  • wytrzymałość, czyli zdolność do przenoszenia naprężeń,
  • udarność, czyli odporność materiału na pękanie przy obciążeniu dynamicznym,
  • ciągliwość, czyli podatność na odkształcenie trwałe bez naruszenia spójności materiału.

 

Budowa hali