Na czym polega łuszczenie prętów?

Łuszczenie prętów jest jedną z metod wykorzystywanych podczas ich produkcji, która pozwala na pełne dostosowanie parametrów gotowego wyrobu do oczekiwań odbiorcy. Za sprawą łuszczenia można uzyskać półprodukt najwyższej jakości, który nadaje się zarówno do bezpośredniego stosowania, jak i do dalszej obróbki. Pręty stalowe poddane łuszczeniu mogą być wykorzystywane nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Przyjrzyjmy się bliżej technologii produkcji prętów łuszczonych oraz przekonajmy się, w jaki sposób można je wykorzystywać.

Zastosowania prętów stalowych i sposoby ich produkcji

Pręty stalowe są wyrobami hutniczymi wykorzystywanymi w wielu zastosowaniach. W zależności od gatunku stali, z jakiego je wykonano oraz związanych z tym cech wytrzymałościowych, a także podatności na sposoby obróbki i ulepszania termicznego można ich używać jako półproduktów do wytwarzania wszelkiego typu elementów i detali do maszyn i urządzeń, a także znacznej liczby przedmiotów użytkowych. Znajdują zastosowanie również jako części składowe konstrukcji stalowych, a także jako fragmenty wzmocnień i podpór. Pręty stalowe to materiał do wytwarzania wałów, tulei i cylindrów, a także kół zębatych, osi oraz ślimaków i sprężyn. W wielu przypadkach używa się ich również do budowy ram czy też rozmaitych struktur przestrzennych będących elementami nośnymi kopuł i dachów. Poza przemysłem maszynowym pręty stalowe są również wykorzystywane przy produkcji pojazdów, w lotnictwie oraz budownictwie.

Możliwe sposoby wykorzystywania prętów stalowych są związane nie tylko z samą charakterystyką stopu użytego do ich produkcji, ale również ich wymiarów oraz przekroju. Odpowiednie ukształtowanie profilu ułatwia dalszą obróbkę i oddziałuje na parametry wytrzymałościowe. Jednym z bardziej istotnych czynników wpływających na możliwe sposoby wykorzystywania prętów jest sposób ich produkcji. Pręty stalowe są wytwarzane w procesie kucia, o ile chodzi o uzyskanie elementów o większym przekroju czy bardziej zróżnicowanej geometrii. W przypadku, gdy potrzebne są pręty o mniejszych średnicach, są one produkowane w technologii walcowania.

Jednym z ważniejszych parametrów określających zakres możliwych zastosowań jest jakość powierzchni prętów oraz ich dokładność wymiarowa. Dobre rezultaty w tych obszarach można uzyskać, poddając pręty dodatkowej obróbce i kalibracji. Jednym ze sposobów, które pozwalają na osiągnięcie takiego efektów, jest przeciąganie. Podczas tego procesu pręt walcowany jest poddawany obróbce plastycznej, która prowadzi do zmniejszenia jego średnicy oraz wydłużenia pręta przy wykorzystaniu zdolności stali do płynięcia, czyli przemieszczania warstw atomów tworzącej ją sieci krystalicznej. Niestety nie wszystkie gatunki stali nadają się do tego rodzaju obróbki, np. za sprawą wysokiej twardości. Innym sposobem, który pozwala na obróbkę powierzchni prętów wykonanych z materiału nienadającego się do ciągnięcia, jest proces tzw. łuszczenia.

Jak przebiega proces łuszczenia prętów i dlaczego jest stosowany?

Proces łuszczenia to technologia obróbki powierzchni prętów stalowych, która pozwala na nadanie im wymaganych wymiarów ze ściśle określoną tolerancją. W jego trakcie dochodzi do mechanicznego usunięcia wierzchniej warstwy materiału o niewielkiej grubości, co pozwala na pozbycie się niedoskonałości pojawiających się w materiale podczas procesów metalurgicznych w przypadku prętów kutych czy obróbki plastycznej przy prętach walcowanych. Skrawanie prętów stalowych wykonywane za pomocą krawędzi tnących zamontowanych w głowicy łuszczarki daje możliwość pozbycia się zendry, czyli zgorzeliny walcowniczej powstającej wskutek wytworzenia się na powierzchni warstwy tlenków, a także wszelkiego rodzaju rys oraz pęknięć powierzchniowych.

Podczas toczenia ciężkiego pręty uzyskują niezwykle gładką powierzchnię, która charakteryzuje się niskim współczynnikiem chropowatości oraz bardzo niewielką tolerancją wymiarową, w zależności od zastosowanego narzędzia. Zwykle oferowane parametry obejmują tolerancję od H9 wzwyż oraz 1,2 albo 3 klasę wykończenia powierzchni odpowiednią do potrzeb. Pręty poddawane łuszczeniu są również wolne od odwęgleń powierzchniowych. Powierzchnia obrabianej stali jest również zwykle poddawana polerowaniu.

Łuszczenie prętów jest niezawodną metodą przygotowywania półproduktów do zastosowań o szczególnych wymaganiach pod względem parametrów wytrzymałościowych. Pręty z wykończoną w ten sposób powierzchnią mogą być wykorzystywane tam, gdzie będą poddawane bardzo dużym naprężeniom, a wszelkie defekty mogłyby wpłynąć na ich wytrzymałość. Przykładami takich zastosowań jest choćby produkcja osi, silnie obciążanych sworzni czy sprężyn. Pręty łuszczone dzięki bardzo niskim tolerancjom wymiarowym są także znakomitym półproduktem do dalszej obróbki, ponieważ w ich przypadku można znacznie ograniczyć wielkość usuwanego naddatku, co wpływa na skrócenie trwania całego procesu i redukuje zużycie wykorzystywanych powierzchni tnących.

 

Pręty